Autorská grafika Dóm sv. Alžbety v Košiciach

DÓM SVÄTEJ ALŽBETY UHORSKEJ V KOŠICIACH Najvýznamnejšia a najväčšia gotická stavba na Slovensku postavená v slohu vrcholnej gotiky. Za začiatok výstavby sa považuje koniec 14. stor. Dokončená bola v r. 1508. Dnes päťloďový kostol má dĺžku 60 m a šírku 45 m. Hlavný oltár dómu pochádza z r. 1474 - 1477. Typ oltára s takouto koncepciou 48 tabuľových obrazov rozdelených do troch tematických celkov v pôvodnej koncepcii v nepremaľovanom stave sa u nás zachoval ako jediný v Európe. Okolo r. 1390 pôvodný kostol sv. Alžbety, v ktorom sa podľa starobylej tradície stal eucharistický zázrak, vyhorel. V r. 1402 pápež Bonifác IX. udelil pre dostavanie košického farského kostola bohaté odpustky a Košice sa stali význam- ným pútnickým mestom. Južná časť dómu bola prestavaná a prispôso- bená pre návštevu a prijímanie pútnikov. Vzácna relikvia bola zničená v čase rozmáhajúceho sa protestantizmu. Posledná písomná zmienka o relikvii je z r. 1604. Ulúpenie relikviára Tökölyho povstalcami sa uskutočnilo v r. 1682. Od r. 1804 je košický dóm povýšený na katedrálu diecézneho biskupa a od r. 1995 arcibiskupa. Mons. Bernard Bober je v súčasnosti 14.tym arcibiskupom najväčšej (arci)diecézy na Slovensku. Dňa 14. septembra 2021 navštívi mesto Košice Svätý Otec František. Autor: Vlado Ondo Náklad 100 ks Technika: kresba ceruzkou

Autorská grafika Dóm sv. Alžbety v Košiciach

DÓM SVÄTEJ ALŽBETY UHORSKEJ V KOŠICIACH Najvýznamnejšia a najväčšia gotická stavba na Slovensku postavená v slohu vrcholnej gotiky. Za začiatok výstavby sa považuje koniec 14. stor. Dokončená bola v r. 1508. Dnes päťloďový kostol má dĺžku 60 m a šírku 45 m. Hlavný oltár dómu pochádza z r. 1474 - 1477. Typ oltára s takouto koncepciou 48 tabuľových obrazov rozdelených do troch tematických celkov v pôvodnej koncepcii v nepremaľovanom stave sa u nás zachoval ako jediný v Európe. Okolo r. 1390 pôvodný kostol sv. Alžbety, v ktorom sa podľa starobylej tradície stal eucharistický zázrak, vyhorel. V r. 1402 pápež Bonifác IX. udelil pre dostavanie košického farského kostola bohaté odpustky a Košice sa stali význam- ným pútnickým mestom. Južná časť dómu bola prestavaná a prispôso- bená pre návštevu a prijímanie pútnikov. Vzácna relikvia bola zničená v čase rozmáhajúceho sa protestantizmu. Posledná písomná zmienka o relikvii je z r. 1604. Ulúpenie relikviára Tökölyho povstalcami sa uskutočnilo v r. 1682. Od r. 1804 je košický dóm povýšený na katedrálu diecézneho biskupa a od r. 1995 arcibiskupa. Mons. Bernard Bober je v súčasnosti 14.tym arcibiskupom najväčšej (arci)diecézy na Slovensku. Dňa 14. septembra 2021 navštívi mesto Košice Svätý Otec František. Autor: Vlado Ondo Náklad 100 ks Technika: kresba ceruzkou
19,90 €
Skladom
Product text...

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...